Repetitionskurs lift

Kursen vänder sig till alla som har genomgått en liftutbildning enligt Liftläroplanen (LLP).

För att kunna tillgodogöra sig repetitionsutbildningen bör man ha arbetat regelbundet med liftar. I annat fall rekommenderar vi att man genomgår en förnyad grundutbildning.

Upplägg

Repetitionsutbildningen är allmän och täcker samtliga förekommande plattformstyper. Vid repetitionen fördjupar vi oss i de avsnitt som berör riskhantering och säkerhet.

Upplägget är skapat i samarbete med Arbetsmiljöverket.

Efter godkända prov får kursdeltagaren ett uppdaterat utbildningsintyg enligt LLP.

Längd

Kursen omfattar teori och praktik under en halv dag vid företagsförlagd kurs, eller en hel dag på våra öppna kurser.

Kontakta MA-system på e-post education@masystem.se eller telefon 046-32 90 10 för mer information.