1. English
    2. Deutsch
    3. svenska
    4. français
    1. Instruktörssidor
    2. Etruck
Liftutbildning
Hem > Utbildning > Förarutbildning > Liftutbildning

Liftutbildning enligt LLP

Våra liftutbildningar har den svenska Liftläroplanen (LLP) som grund och vänder sig till alla som använder mobila arbetsplattformar. Kursmaterialet lär ut ett effektivt och säkert arbetssätt, som ökar produktiviteten och minskar risken för skador på människor och material.

I Sverige används mobila arbetsplattformar/liftar mer och mer inom många olika branscher. Tidigare tilläts i stort sett vem som helst att köra. Men olyckorna har varit många och ett antal dödsfall har inträffat. Därför har kraven skärpts. Nu krävs utbildning för att använda liftar. En olycka får inte inträffa på grund av bristande kunskap om liftens funktion eller de säkerhetsregler som gäller.

Kursorter

Täby, Västerås, Eskilstuna, Norrköping, Västervik, Jönköping, Göteborg, Stenungsund, Karlskrona och Lund.

Grundkurs

Kursen vänder sig till alla som använder - eller kan komma att använda - mobila arbetsplattformar/skylift. Deltagarna lär sig använda mobila arbetsplattformar effektivt och utan att sätta säkerheten på spel. Därmed ökar användarnas produktivitet, samtidigt som risken för skador på människor och material minskar.

Upplägg

Utbildningen är allmän och täcker samtliga förekommande plattformstyper (saxlift, bomlift, pelarlift, vikarmslift). Upplägget är skapat i samarbete med Arbetsmiljöverket. Utbildningen följer de internationella standarderna ISO 18878:2013, 18893:2014 samt den svenska Liftläroplanen LLP. Efter godkända prov får eleven utbildningsintyg.

Längd

Kursen omfattar 4 timmar teori och 4 timmar praktik, förlagda till samma dag.

Pris

2.100 kr / kursdeltagare, kursmaterial ingår

Samtliga priser är exklusive moms


Repetitionskurs

Kursen vänder sig till alla som har genomgått en liftutbildning enligt Liftläroplanen (LLP).

För att kunna tillgodogöra sig repetitionsutbildningen bör man ha arbetat regelbundet med liftar. I annat fall rekommenderar vi att man genomgår en förnyad grundutbildning.

Upplägg

Repetitionsutbildningen är allmän och täcker samtliga förekommande plattformstyper. Vid repetitionen fördjupar vi oss i de avsnitt som berör riskhantering och säkerhet.

Upplägget är skapat i samarbete med Arbetsmiljöverket.

Efter godkända prov får kursdeltagaren ett uppdaterat utbildningsintyg enligt LLP.

Längd

Kursen omfattar teori och praktik under en halv dag vid företagsförlagd kurs, eller en hel dag på våra öppna kurser.

Pris

1.600 kr / kursdeltagare, kursmaterial ingår

Samtliga priser är exklusive moms