Kursmaterial
Hem > Utbildning > Utbildningsmaterial > Truck 3 C och D-utbildning

TRUCK 3 - C och D-utbildning

Ett utbildningsmaterial för alla som använder truck i arbetet - oberoende av om det är tillfälligt eller det är en heltidssyssla. Boken ger grundläggande kunskaper och färdigheter för truckförare.

Boken behandlar stora maskiner och dragtruckar. I materialet ingår även säkerhetsfrågor och tillsyn av trucken. Utbildningen följer TLP10 - den läroplan som är fastställd av arbetsmarknadens parter.