Instruktörsutbildning truck
Hem > Utbildning > Instruktörsutbildning > Truckinstruktör

Vi utbildar framtidens truckinstruktörer

Utbildningen passar utmärkt för dig som själv vill kunna utbilda truckförare externt eller internt på ett företag. Fördelarna med en intern instruktör är bl.a. att det ger minsta möjliga driftstörning under utbildningarna och maximal anpassning efter det egna företagets förutsättningar.

Det är också framtidens instruktörsutbildning: vi använder modern pedagogik och e-lärande för att nå längre. Det skär ner tid och kostnader, samtidigt som förarnas förståelse av säkerhet och god truckekonomi blir ännu högre.

Instruktören lär sig bland annat att fullt ut använda det internationellt prisbelönade verktyget eTruck för teoridelen av truckutbildningen.

Kursen ger den pedagogiska kompetens som behövs för att utbilda truckförare utifrån läroplanen TLP10 (fastställd av arbetsmarknadens parter) och täcker framför allt in alla truckar som ingår i A- och B-utbildning.

Den som gått instruktörskursen har – efter arbetsgivarens godkännande – rätt att utbilda truckförare på det egna företaget.

Instruktörsutbildning – Truck

Öppna och företagsförlagda kurser, handledarpärm ingår

Utbildning

Längd

Pris

 Truckinstruktör  5 dagar
 36.000 kr/deltagare

 

Samtliga priser är exklusive moms. Lunch och lättare fika ingår i kursavgiften

 

Truckinstruktör

  5.0 / 5.0