Kursmaterial
Hem > Utbildning > Utbildningsmaterial > Instruktörsmaterial

Instruktörsmaterial för truck, kran,lift, fallskydd och ansvar

Till våra utbildningspaket för instruktörer hör en handledarpärm full med nyttiga tips om hur man lägger upp lektioner, praktiska övningar, med mera.

Här finns också slutprov, pedagogiska tips, fakta om säkerhetsbestämmelser och USB-minnen med bilder och bildspel för fördjupade genomgångar.

Instruktörspärm MA-system Utbildning

Komplett instruktörsmaterial

Förutom lagar och regler innehåller instruktörsmaterialet även information om hur man utbildar vuxna; hur man uppnår förändringar i beteenden; hur man använder utbildningsmaterialet för att uppnå bästa resultat; hur man lägger upp körövningar och andra praktiska moment.

Instruktörsmaterialet uppdateras löpande, ibland flera gånger om året. Om du har ett serviceavtal hos oss så har du alltid tillgång till det senaste materialet via vår Instruktörsportal.

Gemensam struktur

Alla utbildningsmaterialen följer samma pedagogiska struktur – som kommer igen i MA-systems alla kurser. Det gör det lätt för den som redan är instruktör att snabbt ta till sig materialen och snabbt börja med egna kurser.