Utbildningsmaterial
Hem > Utbildning > Utbildningsmaterial > Instruktörsmaterial

Instruktörsmaterial för truck, kran,lift, fallskydd och ansvar

Våra kursmaterial följer alltid de riktlinjer som är fastställda av arbetsmarknadens parter. Det är en garanti för en kvalitativ utbildning, där ett säkert användande är det viktigaste.

Instruktörspärm MA-system Utbildning

Komplett handledarpärm

Till våra utbildningspaket för instruktörer hör en handledarpärm full med nyttiga tips om hur man lägger upp lektioner, praktiska övningar, m m. Här finns också slutprov, pedagogiska tips, fakta om säkerhetsbestämmelser och USB-minnen med bilder och bildspel för fördjupade genomgångar.

Genomarbetade böcker

Våra böcker tar upp det förarna verkligen behöver veta, och förklarar det klart och koncist. Språket är enkelt och rakt. Varje kapitel i de olika böckerna har samma raka, enkla språk och många bilder. Sammanfattande snabbfakta ger en tydlig överblick över ämnet. Övningsuppgifter till varje kapitel gör att det är lätt för läraren att kontrollera kunskapsnivån.

Gemensam struktur

Alla utbildningsmaterialen följer samma pedagogiska struktur – som kommer igen i MA-systems alla kurser. Det gör det lätt för den som redan är instruktör att snabbt ta till sig materialen och snabbt börja med egna kurser.