Instruktörsutbildningar
Hem > Utbildning > Instruktörsutbildning

Instruktörsutbildningar

Vi har ett flertal kurser för dig som vill bli instruktör samt de företag som vill utnyttja fördelarna med en egen instruktör för truck, skylift, kran, fallskydd samt ansvarsfrågor - en metod som ger stor frihet i kursupplägget.

Kurserna ger de faktakunskaper och den pedagogiska kompetens som behövs för att utbilda truck-, kran- och liftförare samt i fallskydd och ansvarsfrågor. Den som gått instruktörskursen har, efter arbetsgivarens godkännande, rätt att utbilda förare på det egna företaget.

Upplägg

Teori kombinerad med praktik. Instruktörsmaterial ingår i avgiften.

Tempot är intensivt och ställer stora krav på deltagarnas engagemang.

Kursinnehåll

Lagar och bestämmelser.

Hur man använder utbildningsmaterialet på rätt sätt.

Hur man lägger upp och genomför körövningar och andra praktiska moment.

Längd

Se respektive instruktörsutbildning.

Fortbildningskurser för truck- och liftinstruktörer

För truck- och kraninstruktörer samt lift- och fallskyddsinstruktörer håller vi löpande fortbildningskurser. Dessa ger uppdaterade kunskaper om teknik och föreskrifter etc.

Vill du bli instruktör?

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig och berättar mer om våra instruktörsutbildningar.