Kursmaterial
Hem > Utbildning > Utbildningsmaterial > Kran

KRAN - Kursmaterial för kranförare och lastkopplare

Materialet ger blivande kranförare den utbildning de behöver - inklusive faktakunskaper och praktisk kompetens.

Bokens innehåll täcker travers, sväng- och portalkranar.