Kursmaterial
Hem > Utbildning > Utbildningsmaterial > Lift

LIFT - Kursmaterial för grundutbildning på mobila arbetsplattformar

Ett utbildningsmaterial som vänder sig till dig som skall arbeta som instruktör på skylift/mobila arbetsplattformar. Materialet är inte knutet till någon speciell bransch, utan är anpassad för att kunna användas vid alla grundutbildningar på liftar.

Materialet följer de internationella Standarderna ISO 18878:2013, 18893:2014 samt den svenska Liftläroplanen LLP.