Kontakt
Hem > Kundservice > Prislistor

Prislistor

Utbildningar

 

Grundkurser – Truck

Endast företagsförlagda kurser, kursmaterial ingår

Utbildning

Längd

Pris

 Truck A med eTruck  1 dag  Begär offert
 Truck B med eTruck  2 - 3 dagar  Begär offert
 Truck C  2 - 3 dagar  Begär offert

 

Instruktörutbildning – Truck

Öppna och företagsförlagda kurser, handledarpärm ingår

Utbildning

Längd

Pris

 Truckinstruktör  5 dagar
 36.000 kr/deltagare

 

Repetitionsutbildning – Truck

Endast företagsförlagda kurser, kursmaterial ingår

Utbildning

Längd

Pris

 Repetitionsutbildning Truck
 1 - 2 dagar
 Begär offert

 

Ansvarskurs för arbetsledare

Endast företagsförlagda kurser, kursmaterial ingår

Utbildning

Längd

Pris

 Ansvarskurs för arbetsledare
 1 dag
 Begär offert

 

Instruktörutbildning – Ansvar

Öppna och företagsförlagda kurser, handledarpärm ingår

Utbildning

Längd

Pris

 Ansvarsinstruktör  2 dagar
 16.900 kr/deltagare

 

Liftutbildning

Endast företagsförlagda kurser, kursmaterial ingår

Utbildning

Längd

Pris

 Lift  1 dag
 Begär offert
 Lift - uppdatering
 1 dag
 Begär offert

 

Instruktörutbildning – Lift

Öppna och företagsförlagda kurser, handledarpärm ingår

Utbildning

Längd

Pris

 Liftinstruktör  2 dagar
 19.000 kr/deltagare

 

Kranförarutbildning

Endast företagsförlagda kurser, kursmaterial ingår

Utbildning

Längd

Pris

 Kranförare  2 - 4 dagar
 Begär offert

 

Instruktörutbildning – Kran

Öppna och företagsförlagda kurser, handledarpärm ingår

Utbildning

Längd

Pris

 Kraninstruktör  3 dagar
25.000 kr/deltagare

 

Fallskyddskurs

Endast företagsförlagda kurser, kursmaterial ingår

Utbildning

Längd

Pris

 Fallskydd  1 dag
 Begär offert

 

Instruktörutbildning – Fallskydd

Öppna och företagsförlagda kurser, handledarmaterial ingår

Utbildning

Längd

Pris

Fallskyddsinstruktör  1 dag
 12.000 kr/deltagare

 

Fortbildningskurs för Fallskyddsinstruktörer

Uppdateringskurs efter avslutad Instruktörsutbildning Fallskydd. Öppen kurs

Utbildning

Längd

Pris

Fortbildning Fallskyddsinstruktör - utan Serviceavtal
 1 dag
 7.300 kr/deltagare
Fortbildning Fallskyddsinstruktör - med Serviceavtal  1 dag
 6.900 kr/deltagare

 

Samtliga priser är exklusive moms

 

Material

 

eTruck TLP10 A/B

Interaktiv truckutbildning på nätet för grundkurser och repetitionsutbildningar

Produkt

Pris

 eTruck-lösenord med serviceavtal 650 kr/st
 eTruck-lösenord utan serviceavtal
 950 kr/st

 

eLift

Interaktiv liftutbildning på nätet för grundkurser och repetitionsutbildningar

Produkt

Pris

 eLift-lösenord med serviceavtal
 550 kr/st
 eLift-lösenord utan serviceavtal
 850 kr/st

 

Kursböcker

Inkl. slutprov

Produkt

Pris

 Truck 1 (A-utb)  265 kr
 Truck 2 (B-utb)  319 kr
 Truck 3 (C-utb)  319 kr
 Lift  319 kr
 Kran  319 kr
 Ansvar  299 kr
 Fallskydd  265 kr

 

Kontrollkort för daglig tillsyn

Pris per 100 st

Produkt

Pris

 Förbränningsdrivna truckar  1000 kr
 Batteridrivna truckar  1000 kr
 Lift  1000 kr
 Kran  1000 kr
 Fallskydd  1000 kr

 

Säkerhetsfolder

Produkt

Pris

 Fallskydd  24 kr/st

 

Samtliga priser är exklusive moms och frakt