Våra utbildningar MA-system Utbildning
Hem > Utbildning

Skandinaviens största utbildare av instruktörer inom truck, lift, kran, fallskydd och ansvar

Vi har utbildat förare och instruktörer sedan 1976 och är sedan flera år landets största utbildare när det gäller instruktörer.

Vårt kursmaterial används av drygt 1 500 instruktörer, som i sin tur använder det för att utbilda fler än 50 000 personer varje år.

Aktuella kunskaper

Vi ger en dagsfärsk utbildning. Våra instruktörer är omsorgsfullt valda och vidareutbildas kontinuerligt. De kan sitt ämne och med ett regelbundet uppdaterat undervisningsmaterial, lär de ut på ett sådant sätt att kunskaperna och färdigheterna sitter kvar.

Vi har lärt oss att sätta in föraren i ett större sammanhang och erbjuder därför utbildningar som inte stannar vid beteenden, utan också lär ut ett sätt att tänka.

Oberoende

Vi är inte knutna till några speciella fabrikat eller leverantörer. Som fristående utbildare kan vi ge kunskaper som är breda, allmängiltiga och opartiska.

Seriösa

Alla våra kurser följer de riktlinjer och bestämmelser som ställts upp av myndigheter och branschorganisationer. Vår grundutbildning för truckförare följer den läroplan (TLP10) som arbetsmarknadens parter har fastställt och vår grundutbildning för liftoperatörer följer Liftläroplanen (LLP).

Rikstäckande

Vi är rikstäckande när det gäller företagsförlagda utbildningar.

Moderna utbildningar

Vi påstår gärna att vi ligger långt fram inom modern pedagogik, både i metodik och i de verktyg våra blivande instruktörerna får som hjälpmedel (däribland de internationellt prisbelönade e-lärande eTruck och eLift).

 

Jag vill veta mer!

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig och berättar mer om våra utbildningar.

Öppna formulär