Kursmaterial
Hem > Utbildning > Utbildningsmaterial > Ansvar

ANSVAR – kursmaterial för arbetsledare

Utbildningsmaterialet ger god kännedom om de lagar och bestämmelser som finns runt säkerhet och ansvar på en arbetsplats. Du får veta vem som ansvarar för vad och hur du ska göra för att uppfylla dina skyldigheter. Du ökar också din förmåga att förebygga olyckor.

Materialet är främst tänkt för arbetsledare, skyddsombud och andra i ansvarsposition, men är nyttigt även för truckförare.