Förkunskapskrav
Hem > Utbildning > Instruktörsutbildning > Vem kan bli instruktör?

Förkunskaper - Instruktörsutbildning

Vem kan bli instruktör?

Vi brukar säga att för att lyckas som instruktör ska man brinna för sitt ämne och dessutom ha gedigna kunskaper som grund. Men rent formellt kan vem som helst bli instruktör.

Det finns alltså inga formella lagkrav på förkunskaper eller grundläggande instruktörsutbildning för att få genomföra truck-, kran-, lift-, fallskydds- eller ansvarsutbildningar. Inte heller finns det någon generell myndighetscertifiering av instruktörer.

Vad säger lagen?

Lagen ställer tydliga krav på arbetsgivaren som ska förvissa sig om att arbetstagaren har den utbildning som behövs och vet vad han har att iaktta för att undgå riskerna i arbetet. Det innebär att arbetstagaren måste ha en utbildning på de maskiner som denne ska använda.

Det betyder i sin tur att den som utbildar arbetstagaren måste vara tillräckligt kvalificerad för att ge utbildning på rätt nivå.

OBS: även om lagkrav på instruktörsutbildningar saknas, kan speciella överenskommelser gälla inom vissa avtalsområden. Kontrollera vad som gäller för just er.

Vem är lämplig som instruktör – och vilka förkunskaper krävs?

Vi ser det som nödvändigt att personen redan tidigare har god kännedom om ämnet man ska utbilda inom. En blivande truckinstruktör, för att ta ett exempel, bör själv både ha genomgått truckutbildning och klara av att hantera truckar föredömligt och säkert.

Vi rekommenderar också starkt att man har erfarenhet från den miljö där truckarna används.

Värt att notera: på våra instruktörsutbildningar lär man sig inte att använda maskinerna – det förutsätts man redan kunna – utan man lär sig hur man utbildar andra att använda dem. När det gäller Lift och Fallskydd ingår dock operatörsintyg i instruktörsutbildningen, dvs inga direkta förkunskaper krävs.

Goda ledaregenskaper är ett stort plus. Det betyder inte att man måste vara en chef på arbetsstället. Man kan lika gärna vara t ex idrottsledare eller engagerad i någon annan föreningsverksamhet. Huvudsaken är att man har viss vana av att leda och ta ansvar för en grupp.

Men det kanske viktigaste är att den som ska bli instruktör tycker att det är roligt att ta på sig lärarrollen. Annars kommer man aldrig fullt ut att lyckas med uppgiften.

Lönsam investering

Lever man upp till den här kravprofilen, kommer våra instruktörsutbildningar att vara en mycket lönsam investering. Instruktören får all den uppbackning som behövs och kan sedan i sin tur leverera effektiva utbildningar med fokus på säkerhet, rationell hantering och ekonomi.

Dessutom får företaget en egen expert inom utbildningsområdet. Det är en tillgång i andra sammanhang, t ex vid systematiskt arbetsmiljöarbete.

Branschgemensam standard

För att kunna hålla en hög och jämförbar nivå, är branschens stora aktörer, MA-system, Toyota, TYA och UniCarriers, transparenta avseende instruktörsutbildningarnas innehåll och godkänner varandras utbildningar.