Truckutbildning
Hem > Utbildning > Förarutbildning > Truckutbildning

Truckutbildningar enligt TLP10

Utbildning är en nödvändighet för alla som använder truckar i arbetet – oberoende av om det är tillfälligt eller om det är en heltidssyssla. Våra kurser ger truckföraren de kunskaper som behövs för att köra säkert och minska skador. Vi erbjuder två versioner: klassisk lärobok eller e-lärande genom eTruck. Båda följer TLP10 som är fastställd av arbetsmarknadens parter.

Eftersom outbildade tillfälliga förare står för en stor del av de olyckor som inträffar, gäller kravet på utbildning också dem som kör truck tillfälligt under en kortare period, till exempel sommarvikarier.

Det som menas med ”dokumenterade teoretiska och praktiska kunskaper” är att du ska ha genomgått utbildning med teori och körträning, enligt de riktlinjer, TLP10, som arbetsmarknadens parter har tagit fram. En olycka får inte inträffa på grund av bristande kunskap om truckens funktion eller gällande säkerhetsregler. Du måste som förare ha god kunskap om truckens användning och manövrering. Vidare ska du känna till gällande trafik- och körregler samt lokala förarinstruktioner.

A-utbildning

Den här kursens syfte är att göra dig till en säker och skicklig förare av bland annat ledstaplare, låglyftande åktruckar samt mindre dragtruckar. Kursen tar upp vad du måste känna till som förare av sådana truckar.

B-utbildning

Behandlar bland annat motviktstruckar, skjutstativtruckar, plocktruckar och trucktyperna i A-utbildningen

C-utbildning

En grund- eller påbyggnadsutbildning, vilket betyder att du kan tidigare gått en B-utbildning enligt TLP2 och nu vill komplettera med en maskin i C-gruppen, eller att du nu ska gå en grundutbildning för till exempel en hjullastare. I C-utbildningen får du lära dig de specialmaskiner som inte ingår i A- eller B-utbildningarna, till exempel hjullastare och grensletruckar.

D-utbildning

Den utbildning du ska gå om du ska köra någon form av drag-/flaktruck eller terminaldragtruck. Liksom C-utbildningen kan den här D-utbildningen vara en påbyggnads- eller grundutbildning.

Grundkurs

En nödvändig utbildning för alla som använder truck i arbetet - oberoende av om det är tillfälligt eller det är en heltidssyssla. Kursen ger grundläggande kunskaper och färdigheter för truckförare. I utbildningen ingår även säkerhetsfrågor och tillsyn av trucken. Utbildningen följer TLP10 - den läroplan som är fastställd av arbetsmarknadens parter.

Upplägg

Teori med eTruck - Eleverna gör själva hela truckteorin online i sin egen takt med hjälp av eTruck.

Klassisk klassrumsundervisning - två dagars teori med skriftligt prov.

Praktiken - en-tre dagars praktiska övningar med uppkörning beroende på hur många och vilka truckar som eleverna ska köra upp på. För den praktiska delen används olika trucktyper - motvikts-, skjutstativ- och stödbenstruck. Efter godkända prov får eleven ett truckförarbevis och utbildningsintyg.

Grundkurser – Truck

Endast företagsförlagda kurser, kursmaterial ingår

Utbildning

Längd

Pris

 Truck A med eTruck  1 dag  Begär offert
 Truck B med eTruck  2 - 3 dagar  Begär offert
 Truck C + D  2 - 3 dagar  Begär offert

 

Repetitionskurs

Repetitionskursen är till för dem som redan har gått en grundkurs för truckförare, och som behöver uppdatera sina kunskaper och finslipa sin körteknik.

Upplägg

Kursen baseras på TLP10 och utgör ett koncentrat av vår grundkurs. Samma sak gäller för det utbildningsmaterial som används.

Huvuddelen av kursen ägnas åt en genomgång av de viktigaste teoriavsnitten. Säkerhetsfrågorna intar en central plats. Kursen innehåller teoretiska och praktiska prov. Efter godkända prov får eleven ett utbildningsintyg.

Repetitionsutbildning – Truck

Endast företagsförlagda kurser, kursmaterial ingår

Utbildning

Längd

Pris

 Repetitionsutbildning Truck
 1 - 2 dagar
 Begär offert

 

Samtliga priser är exklusive moms