Kontakta MA-system
Hem > Kundservice > Om MA-system

Om MA-system

MA-system grundades 1976 av Per Grettve som ett konsultföretag inom logistikbranschen. Tidigt tog man fram en truckförarutbildning som genomfördes med egenproducerad lärobok. Verksamheten har breddats vartefter åren gått och både lokala och multinationella företag har kunnat tillgodogöra sig MA-systems kunskaper för att öka sin lönsamhet genom våra analyser, utbildningar och lösningar.

Strävan har ständigt varit att skapa innovativa och lönsamma lösningar som förenklar kundernas vardag. Denna strävan mynnade, i slutet av åttiotalet, ut i utvecklingen av lagerhanteringssystemet Astro som idag är ett av de ledande WMS-systemen på den Europeiska marknaden. I samband med Internets framväxt utvecklades under senare delen av nittiotalet Supply Chain-verktyget PipeChain. Filosofin bakom verktyget var att flödet i en försörjningskedja ska vara lika lätt att kontrollera som flödet i en vattenkran.

MA-system består idag av de helägda dotterbolagen MA-system Utbildning och MA-system Consulting. Därmed kan MA-system erbjuda tjänster och produkter som sträcker sig från strategiska lönsamhetsanalyser och verksamhetsstöd till operationella förbättringar av processer och kompetenshöjning av personal.

Namnet MA-system kommer från 1970-talets benämning på vad vi idag kallar Supply Chain Management eller logistik; Material Administration.