Tappat förarintyg
Hem > Support > Tappat intyg

Har du tappat ditt intyg?

Som ett av Skandinaviens största, äldsta och mest kända företag för förarutbildningar får vi många förfrågningar om nytt intyg, varje dag. Det kan därför dröja ett par dagar innan du får svar.

Det åligger varje enskild utbildare att registerföra de elever som utbildats i den egna verksamheten. Vi tillhandahåller enbart kompetensregister på de elever vi utbildar i egen regi med lärare anställda eller på uppdrag av MA-system Utbildning AB i Lund, men även intyg som utfärdats av UniCarriers (fd Atlet). De kursdeltagare som utbildas av andra utbildningsanordnare med egna instruktörer registreras inte i vårt kompetensregister även om de har använt våra läromedel och kompetensbevis i utbildningen. Vi ber dig då istället att kontakta det företag eller den instruktör som utbildade dig så kan de hjälpa dig, då det alltid är ansvarig utbildningsanordnare som för kompetensregister på sina elever.

För att kunna svara upp till dataskyddslagen, kallad GDPR (Data Protection Regulation) som trädde i kraft under 2018, har vi endast kvar vårt digitala kompetensregister. Det innebär i sin tur att personuppgifter med tillhörande kompetenser som inte finns med i registret, kan vi inte längre tillhandahålla.

Tänk på att ditt förarintyg är en värdehandling och bör hanteras som det!

Ersättningsintyget kostar 350 SEK inkl moms. Om vi hittar dig i vårt register skickar vi ut betalningsinstruktioner per mail. Intyget skickas när vi mottagit betalningen (via Swish).

Fyll i formuläret nedan.