Instruktörsutbildning fallskydd
Hem > Utbildning > Instruktörsutbildning > Fallskyddsinstruktör

Instruktörskurs för fallskyddsutbildning

En kurs för dig som vill kunna utbilda i fallskydd själv och för de företag som vill utnyttja fördelarna med att ha en egen instruktör för fallskyddsutbildningen – ett upplägg som ger stor frihet i kursplaneringen. Utbildningen ger faktakunskaper och den praktiska kompetens som behövs för att utbilda inom fallskydd.

Kursen innehåller allt du måste veta om lagar och bestämmelser, hur man använder utbildningsmaterialet på rätt sätt, grundlära om fallskydd och komponenter, fallskyddssystem, selar och besiktning samt räddningssystem.

Längd

Intensivpass under 1 dag. Utbildningen följer den brittiska standarden BS8454:2006 Arbete på höjd och räddning.

Pris

8.500 kr / kursdeltagare, handledarmaterial samt lunch och fika ingår

Samtliga priser är exklusive moms