Instruktörsutbildning fallskydd
Hem > Utbildning > Instruktörsutbildning > Fallskyddsinstruktör

Instruktörskurs för fallskyddsutbildning

En kurs för dig som vill kunna utbilda i fallskydd själv och för de företag som vill utnyttja fördelarna med att ha en egen instruktör för fallskyddsutbildningen – ett upplägg som ger stor frihet i kursplaneringen. Utbildningen ger faktakunskaper och den praktiska kompetens som behövs för att utbilda inom fallskydd.

Kursen innehåller allt du måste veta om lagar och bestämmelser, hur man använder utbildningsmaterialet på rätt sätt, grundlära om fallskydd och komponenter, fallskyddssystem, selar samt räddningssystem. Utbildningen följer den brittiska standarden BS8454:2006 Arbete på höjd och räddning.

Instruktörutbildning – Fallskydd

Öppna och företagsförlagda kurser, handledarmaterial ingår

Utbildning

Längd

Pris

 Fallskyddsinstruktör  1 dag
 12.000 kr/deltagare

 

Samtliga priser är exklusive moms. Lunch och lättare fika ingår i kursavgiften

 

Fortbildningskurs för Fallskyddsinstruktörer

En utbildning för dig som har gått Fallskyddsinstruktörsutbildning och nu ska uppgradera dina kunskaper. 

Enligt brittisk standard BS8454:2006 Arbete på höjd och räddning bör man genomföra en uppgradering vart tredje år.


På kursen får du kunskapen att välja rätt utrustning till rätt tillfälle samt hur den ska användas. Kursen ger dig dessutom möjlighet att utbilda dig till ”Kompetent person”. Detta innebär att du kan uppfylla EU-direktivet 2016/425, som ger dig rätten att genomföra periodiska kontroller på de vanligaste förekommande fallskyddsutrustningarna. (Värde 4995:-/person)

Efter avslutad utbildning erhåller deltagaren uppdaterat instruktörsintyg.

Utbildning

Längd

Pris

Fortbildning Fallskyddsinstruktör (utan Serviceavtal)
1 dag
7.300 kr/deltagare
Fortbildning Fallskyddsinstruktör (med Serviceavtal)
 1 dag
6.900 kr/deltagare

 

Samtliga priser är exklusive moms. Lunch och lättare fika ingår i kursavgiften

 

Fallskyddsinstruktör

  5.0 / 5.0