Ansvarsutbildning
Hem > Utbildning > Förarutbildning > Ansvarskurs för arbetsledare

Ansvarskurs för arbetsledare

Det finns en snårskog av regler runt säkerhet och ansvar i samband med materialhantering. Arbetsledaren riskerar att få stå till svars för olyckor han inte orsakat själv.

Den här kursen är tänkt att vara en hjälp för dig att minska risken för obehagliga överraskningar. Genom att få ett fastare grepp om aktuell lagstiftning, om aktuella föreskrifter från Arbetsmiljöverket och om tillämpliga läroplaner, vet du också var gränserna går för ditt ansvar och dina skyldigheter. Du ökar också din förmåga att förebygga olyckor – och förbättrar ditt företags lönsamhet på köpet.

Upplägg

Ämnet omfattar mycket som är skrivet på krångligt författningsspråk. Men på kursen använder vi vanlig vardagssvenska så att du verkligen kan förstå vad lagtexten innebär, och vilka de bakomliggande principerna är. För att förtydliga resonemangen tar vi hjälp av olika praktikfall.

Ansvarskurs för arbetsledare

Endast företagsförlagda kurser, kursmaterial ingår

Utbildning

Längd

Pris

 Ansvarskurs för arbetsledare
 1 dag
 Begär offert

 

Våra operatörsutbildningar

  5.0 / 5.0