Instruktörsutbildning ansvar
Hem > Utbildning > Instruktörsutbildning > Ansvarsinstruktör

Instruktörsutbildning i ansvarsfrågor

Vi erbjuder en tvådagars instruktörsutbildning i Ansvarsfrågor. Efter kursen kan du själv utbilda t ex andra arbetsledare internt på företaget. Genom att få ett fastare grepp om aktuell lagstiftning och aktuella föreskrifter, blir det tydligare var gränserna går för olika befattningars ansvar och skyldigheter. Då ökar också möjligheten att förebygga olyckor.

Med en egen Ansvarsinstruktör kan företag utnyttja fördelarna med att själva kunna utbilda i ansvarsfrågor. Det betyder större flexibilitet och att man kan anpassa utbildningen maximalt till de interna förutsättningarna.

För den som har viss pedagogisk erfarenhet, t ex av att arbeta som instruktör, men som behöver fördjupa kunskaperna i ansvarsfrågor.

Kursinnehåll: Teoretisk och tillämpad ansvarskunskap. Till exempel: AML och aktuella AFS:er – en grundlig genomgång som lär kursdeltagarna att hitta relevanta delar och gör klart hur man ska använda dem.

Praktikfall: Kursdeltagarna får ta del av faktiska rättsfall. Hur dömde domstolen efter t ex en truckolycka – och hur resonerade man sig fram till domslutet?

Konkreta övningsuppgifter från verkligheten gör att man får föra över lagtexterna och föreskrifterna till vardagen i den egna verksamheten.

Längd:

2 dagar

Pris:

16.900 kr / kursdeltagare, handledarpärm ingår

14.900 kr / kursdeltagare (kunder med serviceavtal), handledarpärm ingår

Samtliga priser är exklusive moms