Instruktörsutbildning ansvar
Hem > Utbildning > Instruktörsutbildning > Ansvarsinstruktör

Instruktörsutbildning i ansvarsfrågor

Vi erbjuder en tvådagars instruktörsutbildning i Ansvarsfrågor gällande truck, lift, kran och fallskydd. Efter kursen kan du själv utbilda t ex andra arbetsledare internt på företaget. Genom att få ett fastare grepp om aktuell lagstiftning och aktuella föreskrifter, blir det tydligare var gränserna går för olika befattningars ansvar och skyldigheter. Då ökar också möjligheten att förebygga olyckor.

Med en egen Ansvarsinstruktör kan företag utnyttja fördelarna med att själva kunna utbilda i ansvarsfrågor. Det betyder större flexibilitet och att man kan anpassa utbildningen maximalt till de interna förutsättningarna.

Utbildningen är utmärkt för den som har viss pedagogisk erfarenhet, t ex av att arbeta som instruktör, men som behöver fördjupa kunskaperna i ansvarsfrågor.

Kursinnehåll: Teoretisk och tillämpad ansvarskunskap. Till exempel: AML och aktuella AFS:er – en grundlig genomgång som lär kursdeltagarna att hitta relevanta delar och gör klart hur man ska använda dem.

Praktikfall. Kursdeltagarna får ta del av faktiska rättsfall. Hur dömde domstolen efter t ex en truckolycka – och hur resonerade man sig fram till domslutet?

Konkreta övningsuppgifter från verkligheten gör att man får föra över lagtexterna och föreskrifterna till vardagen i den egna verksamheten.

Instruktörutbildning – Ansvar

Företagsförlagd kurs, handledarpärm ingår

Utbildning

Längd

Pris

 Ansvarsinstruktör  2 dagar
 Begär offert
 Ansvarsinstruktör - med serviceavtal
 2 dagar
 Begär offert             

 

Samtliga priser är exklusive moms

 

Ansvarsinstruktör

  5.0 / 5.0