Instruktörsutbildning kran
Hem > Utbildning > Instruktörsutbildning > Kraninstruktör

Instruktörskurs för kranutbildning

En utbildning för dig som vill kunna utbilda kranförare själv och för de företag som vill utnyttja fördelarna med att ha en egen instruktör. Med en egen instruktör för industrikranar kan företag utnyttja fördelarna med att själva utbilda sina kranförare och lastkopplare. Det betyder t ex att företaget kan lägga in kurstillfällena där de ger minsta möjliga driftstörning och anpassa utbildningen maximalt till de interna kraven.

Kursen uppfyller med marginal kraven som ställs i aktuella internationella standarder, översatt till de svenska SS-ISO 9926-1 och SS-ISO 23853. Det ger en garanti för en kvalitativ utbildning.

Vi erbjuder blivande kraninstruktörer den utbildning de behöver - inklusive faktakunskaper och praktisk kompetens.

Den som gått instruktörskursen har – efter arbetsgivarens godkännande – rätt att utbilda kranförare på det egna företaget.

Instruktörutbildning – Kran

Öppna och företagsförlagda kurser, handledarpärm ingår

Utbildning

Längd

Pris

 Kraninstruktör  3 dagar
 25.000 kr/deltagare

 

Samtliga priser är exklusive moms. Lunch och lättare fika ingår i kursavgiften

 

Kraninstruktör

  5.0 / 5.0