Instruktörsutbildning kran
Hem > Utbildning > Instruktörsutbildning > Kraninstruktör

Instruktörskurs för kranutbildning

Med en egen instruktör för industrikranar kan företag utnyttja fördelarna med att själva utbilda sina kranförare och lastkopplare. Det betyder t ex att företaget kan lägga in kurstillfällena där de ger minsta möjliga driftstörning och anpassa utbildningen maximalt till de interna kraven.

Kursen uppfyller med marginal kraven som ställs i aktuella internationella standarder, översatt till de svenska SS-ISO 9926-1 och SS-ISO 23853. Det ger en garanti för en kvalitativ utbildning.

Vi erbjuder blivande kraninstruktörer den utbildning de behöver - inklusive faktakunskaper och praktisk kompetens.

Den som gått instruktörskursen har – efter arbetsgivarens godkännande – rätt att utbilda kranförare på det egna företaget.

Instruktörutbildning – Kran

Öppna och företagsförlagda kurser, handledarpärm ingår

Utbildning

Längd

Pris

 Kraninstruktör  3 dagar
 21.000 kr/deltagare
 Kraninstruktör - servicekunder
 3 dagar
 17.000 kr/deltagare

 

Samtliga priser är exklusive moms