Instruktörsutbildning kran
Hem > Utbildning > Instruktörsutbildning > Kraninstruktör

Instruktörskurs för kranutbildning

Med en egen instruktör för industrikranar kan företag utnyttja fördelarna med att själva utbilda sina kranförare och lastkopplare. Det betyder t ex att företaget kan lägga in kurstillfällena där de ger minsta möjliga driftstörning och anpassa utbildningen maximalt till de interna kraven.

Vi erbjuder blivande kraninstruktörer den utbildning de behöver - inklusive faktakunskaper och praktisk kompetens.

Den som gått instruktörskursen har – efter arbetsgivarens godkännande – rätt att utbilda kranförare på det egna företaget.

Längd

3 dagar

Pris

21.000 kr / kursdeltagare, handledarpärm ingår

17.000 kr / kursdeltagare (kunder med serviceavtal), handledarpärm ingår

Samtliga priser är exklusive moms