Instruktörsutbildning lift
Hem > Utbildning > Instruktörsutbildning > Liftinstruktör

Instruktörskurs för liftutbildning

Kursen vänder sig till dig som skall arbeta som instruktör på lift/mobila arbetsplattformar. Utbildningen är inte knuten till någon speciell bransch, utan är anpassad för att kunna användas vid alla grund- och repetitionsutbildningar på liftar.

Utbildningen följer de internationella Standarderna ISO 18878:2013, 18893:2014 samt den svenska Liftläroplanen LLP och ger de faktakunskaper och den kompetens som behövs för att utbilda liftanvändare.

Kursen lämpar sig även för företag som vill ha en instruktör som utbildar utanför den egna organisationen eller egen instruktör för att utbilda företagets liftanvändare. Du som arbetar som instruktör internt på ett företag kan t ex lägga in dina kurstillfällen där de ger minsta möjliga driftstörning och dessutom anpassa utbildningen maximalt till företagets egna krav.

Instruktören lär sig även att fullt ut använda vårt digitala verktyg eLift för teoridelen av liftutbildningen.

Instruktörutbildning – Lift

Öppna och företagsförlagda kurser, handledarpärm ingår

Utbildning

Längd

Pris

 Liftinstruktör  2 dagar
 19.000 kr/deltagare

 

Samtliga priser är exklusive moms. Lunch och lättare fika ingår i kursavgiften

 

Liftinstruktör

  5.0 / 5.0