Instruktörsutbildning lift
Hem > Utbildning > Instruktörsutbildning > Liftinstruktör

Instruktörskurs för liftutbildning

Kursen vänder sig till dig som skall arbeta som instruktör på lift/mobila arbetsplattformar. Utbildningen är inte knuten till någon speciell bransch, utan är anpassad för att kunna användas vid alla grundutbildningar på liftar.

Utbildningen följer de internationella Standarderna ISO 18878:2013, 18893:2014 samt den svenska Liftläroplanen LLP och ger de faktakunskaper och den kompetens som behövs för att utbilda liftanvändare.

Kursen lämpar sig även för företag som vill ha en egen instruktör för att utbilda företagets liftanvändare – ett upplägg som ger stor frihet i kursplaneringen. Du som instruktör kan t ex lägga in dina kurstillfällen där de ger minsta möjliga driftstörning och dessutom anpassa utbildningen maximalt till företagets egna krav.

Instruktören lär sig även att fullt ut använda vårt digitala verktyg eLift för teoridelen av liftutbildningen.

Instruktörutbildning – Lift

Öppna och företagsförlagda kurser, handledarpärm ingår

Utbildning

Längd

Pris

 Liftinstruktör  2 dagar
 17.000 kr/deltagare
 Liftinstruktör - med serviceavtal
 2 dagar
 15.000 kr/deltagare

 

Samtliga priser är exklusive moms. Lunch och lättare fika ingår i kursavgiften

 

Liftinstruktör

  5.0 / 5.0