Kontakt
Hem > Kundservice > Bokningsregler

Bokningsregler

Här hittar du de bokningsvillkor och avbokningsregler som gäller för våra utbildningar och konferenser.

Bokningsvillkor

Efter att du mottagit bokningsbekräftelse från MA-system Utbildning är din anmälan bindande, men är ombokningsbar fram till fyra veckor före utbildningsstart (undantag för konferens/seminarier, se Avbokningsregler för konferenser och seminarier nedan). Se Avbokningsregler för vad som gäller om du därefter ändå skulle behöva boka av eller boka om din plats.

Betalning

Se våra Köpvillkor för mer in formation.

Inställd eller flyttad utbildning

MA-system Utbildning förbehåller sig rätten att ställa in planerade utbildningar och ändra utbildningsdatum. Eventuella inbetalda avgifter återbetalas. Ersättningar därutöver betalas ej.

Avbokningsregler för kurser

Avbokning meddelas skriftligt.

  • Vid av- eller ombokning 1 – 3 veckor innan utbildningsstart debiteras 50 % av utbildningsavgiften.
  • Om av- eller ombokning 0 – 1 veckor innan utbildningsstart debiteras 100 % av utbildningsavgiften.

Vid förhinder kan platsen överlåtas till en annan person i samma företag/organisation efter samråd med MA-system Utbildning. Vid sjukdom är anmälan avbokningsbar mot uppvisande av läkarintyg.

Avbokningsregler för konferenser och seminarier

Avbokning meddelas skriftligt.

Avbokningen måste ske senast 8 veckor innan konferensstart, annars debiteras 100 % av konferensavgiften.

Vid förhinder kan platsen överlåtas till en annan person i samma företag/organisation efter samråd med MA-system Utbildning. Vid sjukdom är anmälan avbokningsbar mot uppvisande av läkarintyg.

 

I de fall där MA-system Utbildning har haft kostnader i samband med överenskomna anpassningar av utbildningsupplägg, material mm är kunden skyldig att ersätta MA-system Utbildning för dessa kostnader om de har uppstått innan avbokningen skett.

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor om din bokning.