eLift
Hem > Instruktör > eLift för Instruktörer

eLift för Instruktörer

Vi är mer än stolta: äntligen en riktigt bra online-utbildning för lift. En utbildning som inte bara sparar tid, utan också skapar säkra liftoperatörer. En utbildning som får eleverna att bli engagerade, som får dem att förstå riskerna på riktigt och veta hur de ska undvikas. En teoriutbildning som dessutom är effektiv, eftersom den görs på nätet.

 

Riskerna med att arbeta på hög höjd är lätta att förstå. Varje år dör liftoperatörer i Sverige.

Ännu fler skadas i fall- eller klämningsolyckor.

Ändå har en del sett liftutbildning som något som bara ska klaras av så snabbt som möjligt. Tidigare har man fått välja — antingen en snabb utbildning eller en bra utbildning.

Med eLift får du båda.

Utbildning med ett tydligt mål

Numera har de flesta insett vinsterna med e-lärande. Flexibiliteten, enkelheten och besparingarna är lätta att räkna hem.

Vad som inte alltid uppmärksammas lika mycket är resultatet. Hur mycket lär man sig?

Här har eLift ett mycket tydligt mål: nya liftoperatörer ska inte bara klara teoriprovet — de ska också förstå riskerna med att använda liftar. Först då kan man lära sig att arbeta både säkert och effektivt.

Lär ut mer med modern pedagogik

eLift uppnår resultat genom att engagera eleverna. Kursen berättar historien om en arbetsdag då en olycka inträffar. Eleverna vet i förväg att den kommer att hända, men inte när eller hur.

Den naturliga nyfikenheten gör att eleven under berättelsens gång försöker ”lösa gåtan” i förväg. Utan att tänka på det övar man sig i att upptäcka risker, och förstå hur man undviker dem.

Samtidigt använder eLift berättelsen som utgångspunkt för att också ge fördjupande fakta – alla de delar som till exempel den svenska liftläroplanen LLP anger att en liftutbildning ska innehålla.

Anpassat också efter den som inte har så mycket studievana

Fakta presenteras i korta videoavsnitt och i små, korta textbitar med informativa bilder.

Det blir aldrig tungt, inte ens för den med mindre studievana eller osäker svenska.

Varje kapitel avslutas med övningsuppgifter, som förbereder eleven inför slutprovet. Det ger eleverna en kontroll över att de förstått (annars går det bra att repetera), samtidigt som instruktören genom sin egen inloggning kan följa resultaten, och tidigt se om någon skulle behöva extra stöd.

Storytelling när det är som bäst ger kunskap som sitter.

All forskning visar att berättande engagerar. Här blandas det dessutom med fördjupande faktagenomgångar och övningsuppgifter. All text berättas av speaker – bra för de med lässvårigheter och den som är osäker på svenska.

Tillsammans ger det riktig kunskap som sitter.

Effektivare utbildning och mindre frånvaro

eLift skär ner kostnaden för liftutbildning, samtidigt som det ger en mer individanpassad kurs. Eleven kan använda tider när arbetsbelastningen är låg och utnyttja också kortare pass effektivt. Det ger bättre utbildning samtidigt som frånvaron minskar.

Frihet att utbilda när och var som helst

eLift fungerar lika smidigt på mobiler och läsplattor som på datorer. Den nya generationen liftelever är redan van vid att studera på egna villkor och vill kunna göra sin utbildning när och var det passar dem. Oavsett plattform. De är helt förberedda för eLift.

Välkommen du också!

eLift finns också på engelska

En del elever föredrar engelska, och för de finns eLift i sin svenska version – baserad på svensk liftläroplan och svenska lagar – fast på engelska. Allt du som instruktör behöver göra är att välja engelska till din elev.

Instruktören får full kontroll på rätt kunskap

Som instruktör kan du följa elevernas resultat online – snabbt och översiktligt. Det gäller lika mycket för små eller stora elevgrupper, geografiskt spridda grupper eller grupper med olika förkunskaper. Du ser direkt om och när en elev behöver hjälp, och du kan ge stöd precis när det behövs.

Sammantaget betyder det att eleverna får kunskaper som sitter, instruktörerna kan fokusera på de som verkligen behöver hjälp, och beställaren får minskad frånvaro för utbildning och därmed lägre utbildningskostnader.

 

Systemkrav

eLift kan användas på alla enheter som har en modern webbläsare och uppdaterat operativsystem. Bäst fungerar det på en enhet med stor skärm och någon av följande webbläsare: Microsoft Edge, Google Chrome, Safari eller Firefox*.

eLift kräver relativt mycket data, så säkerställ att du har en bra uppkoppling som inte har en databegränsning.

Vi rekommenderar att en uppkoppling med 4G för mobila enheter eller fast bredband med minst 10 Mbit/s används.

Det finns många olika typer av enheter med en webbläsare som kan användas för eLift. Vi kan inte garantera att det fungerar på alla. Uppstår problem på en enhet, ber vi er därför att logga ut och testa på en annan. Generellt sett fungerar eLift bäst på en dator, även om den är kompatibel med de flesta moderna mobila enheter som är ordentligt uppdaterade.

*Internet Explorer slutade uppdateras av Microsoft för flera år sedan och stöds därför inte.

Jag vill veta mer om eLift för Instruktörer!

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig och berättar mer om eLift.

Öppna formulär