Fyll i formuläret så kontaktar vi dig.

*

Grundkurs ansvar och säkerhet

Utbildningen ger god kännedom om de lagar och bestämmelser som finns runt säkerhet och ansvar på en arbetsplats. Du får veta vem som ansvarar för vad och hur du ska göra för att uppfylla dina skyldigheter. Du ökar också din förmåga att förebygga olyckor. Kursen är främst tänkt för arbetsledare, skyddsombud och andra i ansvarsposition, men är nyttig även för truckförare.

Upplägg

Ämnet omfattar mycket som är skrivet på krångligt författningsspråk. Men på kursen använder vi vanlig vardagssvenska så att du verkligen kan förstå vad lagtexten innebär, och vilka de bakomliggande principerna är. För att förtydliga resonemangen tar vi hjälp av olika praktikfall.

Varianter 

Ansvarsutbildningen hålls endast som företagsintern utbildning.

Längd 

Kursen omfattar en hel dag.

Kontakta MA-system på e-post education@masystem.se eller telefon 046-32 90 10 för mer information.