Skandinaviens största utbildare av förare och instruktörer inom truck, lift, kran och ansvar.

Vi har utbildat truckförare sedan 1976 och är sedan flera år landets största truckförarskola. Vi utbildar cirka 1.500 truckförare varje år. Våra kurspaket används av drygt 500 företag, däribland flera truckleverantörer och konsulter som i sin tur använder det för att internutbilda ytterligare 20.000 personer varje år.

Aktuella kunskaper 

Vi ger en dagsfärsk utbildning. Våra instruktörer är omsorgsfullt valda och vidareutbildas kontinuerligt. De kan sitt ämne och med ett regelbundet uppdaterat undervisningsmaterial, lär de ut på ett sådant sätt att kunskaperna och färdigheterna sitter kvar. 

Vi har lärt oss att sätta in föraren i ett större sammanhang och erbjuder därför utbildningar som inte stannar vid beteenden, utan också lär ut ett sätt att tänka.

Oberoende 

Vi är inte knutna till några speciella fabrikat eller leverantörer. Som fristående utbildare kan vi ge kunskaper som är breda, allmängiltiga och opartiska.

Seriösa

Alla våra kurser följer de riktlinjer och bestämmelser som ställts upp av myndigheter och branschorganisationer. Vår grundutbildning för truckförare följer den läroplan (TLP10) som arbetsmarknadens parter har fastställt och vår grundutbildning för liftoperatörer följer Liftläroplanen (LLP).

Rikstäckande

Vi anordnar återkommande kurser på flera olika platser över hela Sverige. Vi är rikstäckande även när det gäller företagsinterna utbildningar.

Utbildningsprogram och prislista 

Här finner du våra utbildningsprogram för elever och instruktörer. Vår prislista hittar du längre upp på denna sida.