Instruktörsnyheter MA-system Utbildning
Hem > Instruktör > Instruktörsnyheter > Informationsmaterial
Checklistor

Nytt informationsmaterial ska öka säkerheten i truckbranschen

2024-04-04

Varje dag inträffar tre olyckor med truckar i Sverige. Nu går TYA och branschorganisationen MaskinLeverantörerna (där MA-system Utbildning är medlem) ihop för att sprida kunskap och minska antalet olyckor.

Målet är att erbjuda vägledning och främja en säker arbetsmiljö inom truckbranschen. 

Informationsmaterialet består av totalt tre broschyrer med checklistor, varav två behandlar vad man generellt bör tänkta på vid inköp av truckutbildning (operatör respektive instruktör) och en broschyr som behandlar Arbetsmiljöverkets tydliga krav gällande körtillstånd.


Här kan ni läsa mer om informationsmaterialet och ladda ned checklistorna.