GDPR
Hem > Instruktör > GDPR > Instructor Portal

Instructor Portal

Beskrivning av tjänsten

Instructor Portal är i sin grundversion en tjänst för administration av våra webbaserade utbildningar, eTruck och eLift, samt möjlighet att föra ett elevregister.

Vilka personuppgifter sparas?

Namn, adress, e-postadress, telefonnummer, personnummer, kompetenser, utbildningstillfälle och fotografi.

Syftet med att spara personuppgifter

Syftet med att lagra personuppgifterna är att kunna administrera eTruck och eLift samt att upprätta och tillhandahålla ett elevregister.