GDPR
Hem > Instruktör > GDPR > Kursbokning

Kursbokning

Beskrivning av tjänsten

Via www.masystemutbildning.se kan både du som elev och instruktör boka den kurs du önskar. Du ser enkelt vilken kurstyp det är samt när och var kursen äger rum.

Du som har ePort kan även använda tjänsten till ditt företags egna hemsida vilket då gör att personuppgifterna lagras hos dig som kund.

Vilka personuppgifter sparas?

Namn, e-postadress, telefonnummer och personnummer.

Syftet med att spara personuppgifter

Syfte med att spara personuppgifterna är att kunna administrera den bokade kursen och i och med det kunna skicka kallelse samt sms-påminnelse. Personer som förs in i registret behöver alltid ha lämnat sitt samtycke innan de registreras.