eTruck
Hem > Instruktör > eTruck för Instruktörer > Kalkylator eTruck

Hur mycket pengar sparar du på att använda eTruck?

Med vår kalkylator får du snabbt en uppfattning om hur stora besparingar du gör på att använda eTruck vid truckutbildningar.

Så här gör du!

Välj de alternativ som passar din verksamhet bäst för varje steg. Resultatet visas efter tredje steget.

Så här räknar vi:

  • För att inte tumma på kvalitén så har vi begränsat antalet deltagare till max 15 vid den praktiska delen av en truckutbildning. Med eTruck har du möjlighet att genomföra flera praktikdelar under en utbildningsvecka.
  • Varje lärarledd utbildningsdag medför kostnader för lunch, fika och lokalkostnader för en utbildning utan eTruck.
  • Kostnad för eTruck eller truckbok till varje deltagare samt kostnad för lunch och fika är inräknat i kalkylen.

Resultatet är en uppskattning av den besparing du gör genom att använda eTruck istället för teoretisk klassrumsundervisning med böcker.