FAQ Truck Kran Lift Fallskydd Ansvar
Hem > Instruktör > FAQ > Ansvar

Vanliga frågor om Ansvar

Vem ansvarar för att inhyrd personal som kör t ex truck har truckutbildning? Inhyraren eller den uthyrdes arbetsgivare?

Svar: Det gör inhyraren, Denne svarar till stor utsträckning för det huvudsakliga arbetsgivaransvaret, detta eftersom uthyraren inte kan i tillräcklig omfattning kontrollera verksamheten hos inhyraren.

 

Behöver särskild riskbedömning riktad mot verksamhet med truck, kran eller lift göras?

Svar: Ja, Tittar man i §3 i de två AFS:erna 2006:5 samt 2006:6 så beskrivs just att man skall göra just sådan.

 

Om en kran är utrustad med personlyftskorg, får jag manövrera kranen från korgen då?

Svar: Nej! Kran (Basmaskinen) skall manövreras från golvet.

 

Står det i någon föreskrift att daglig tillsyn på kran skall utföras?

Svar: Ja. I AFS 2006:6, 30§, beskrivs att daglig kontroll skall utföras när den används.

 

Om jag som arbetsledare har truckutbildning och goda kunskaper om truck och är den som utfärdar körtillstånd för mina medarbetare men samtidigt också kör truck, vem utfärdar körtillstånd för mig? Behöver jag ens något?

Svar: Det är så reglerat att om jag som arbetsledare fått mandatet att skriva ut körtillstånden till mina medarbetare så kan jag också skriva ut ett körtillstånd till mig själv om så skulle behövas.

 

Vi har en pelarsvängkran som lyfter max 400 kg och skall flytta den, måste den montagebesiktigas?

Svar: Nej, det behövs inte. Gäller endast kranar med en lägsta lyftkapacitet på 500 kg.

 

Vilken maskin av truck, lift eller travers har flest rapporterade olyckor?

Svar: Truck med drygt 800 rapporterade olyckor/år mot ca 150-250 för de två andra.

 

Vem har huvudansvaret för arbetsmiljön på en arbetsplats?

Svar: Arbetsgivaren.

 

Till vem riktar sig alltid ett straffansvar: Juridisk eller fysisk person?

Svar: Ett straffansvar riktar sig alltid till en s k ”fysisk person”, dvs du eller jag. Straffansvar kan vara t ex böter eller fängelse. Till juridisk person räknas t ex en företagsstyrelse.

 

Vad är max hastighet för ledtruck med uppfälld åkplatta?

Svar: Enligt AFS 2006:5 Bilaga A, A 5. ”Särskilda krav för ledtruckar” punkt A 5.1 får en ledtruck framförd av gående förare inte gå fortare än 1,75 m/s vilket motsvarar ca 6 km/h. Hastigheten skall lätt kunna anpassas till hur fort föraren går.