eLift
Hem > Instruktör > eLift för Instruktörer > Gör en eLift-kalkyl

Hur mycket pengar sparar du på att använda eLift?

Med vår kalkylator får du snabbt en uppfattning om hur stora besparingar du gör på att använda eLift vid liftutbildningar.

Så här gör du!

Välj de alternativ som passar din verksamhet bäst för varje steg. Resultatet visas efter tredje steget.

Så här räknar vi:

  • Vid 15 eller färre deltagare räknar vi med 1 dag för teori och praktik. Vid 16 eller fler deltagare räknar vi med 2 dagar för en vanlig liftutbildning med teori och praktik.
  • För att inte tumma på kvalitén så har vi begränsat antalet deltagare till max 15 vid den praktiska delen av en liftutbildning. Med eLift har du möjlighet att genomföra två praktikdelar under samma utbildningsdag.
  • 2 dagars utbildning ger dubbla antalet lunch och fika, ökad maskinhyra, dubbla instruktörstiden och kostnad för konferenslokal för en utbildning utan eLift.
  • Kostnad för eLift eller liftbok till varje deltagare samt kostnad för lunch och fika är inräknat i kalkylen.

Resultatet är en uppskattning av den besparing du gör genom att använda eLift istället för teoretisk klassrumsundervisning med böcker.