Förkunskapskrav
Hem > Instruktör > Dokumentbank > Informationsmaterial

Branschens aktörer går samman för att minska antalet truckolyckor

Varje dag inträffar tre olyckor med truckar i Sverige. Nu går TYA och branschorganisationen MaskinLeverantörerna (där MA-system Utbildning är medlem) ihop för att sprida kunskap och minska antalet olyckor.

I Sverige finns det cirka 300 000 yrkesverksamma truckförare. Trots den omfattande närvaron av truckförare inom arbetsstyrkan har branschen en betydande utmaning: vissa förare är inte tillräckligt förberedda när de påbörjar sitt arbete. En del av detta kan härledas till bristen på tillräcklig och korrekt utbildning för truckföraren.

Varje år skadas över 1 000 truckförare så allvarligt att de måste vara frånvarande från arbetet. Orsakerna till olyckorna inkluderar förlorad kontroll över trucken, kollisioner, att trucken välter eller felaktig användning av trucken. Det är avgörande att förbättra säkerheten och utbildningen för att minska risken för dessa skador.

TYA och MaskinLeverantörerna lanserar nu tre nya checklistor som ska underlätta för arbetsgivare inför bl.a. valet av truckutbildning för sina anställda. Dessa checklistor täcker viktiga ämnen inom inom området truckar: inköp av truckförarutbildning, truckinstruktörsutbildning och korrekt utfärdande av körtillstånd.

Läs Maskinleverantörernas artikel i DI om projektet (publicerades 25 mars 2024) (pdf-fil)

 

Checklistor

 

Ladda ned checklistorna (pdf-filer):

Checklista för dig som ska köpa en truckförarutbildning

Checklista för dig som ska köpa en truckinstruktörsutbildning

Checklista för dig som ska utfärda körtillstånd för truck