GDPR
Hem > Instruktör > GDPR > eLift

eLift

Beskrivning av tjänsten

eLift är en internetbaserad utbildning för mobila arbetsplattformar som innehåller storytelling, fördjupande faktagenomgångar, övningsuppgifter och slutprov – allt för att eleven ska få den kompletta inlärningen. Utbildningen kan genomföras på dator, mobiltelefon eller surfplatta.

Vilka personuppgifter sparas?

Inga personuppgifter lagras i eLift. Namn, e-postadress, telefonnummer och personnummer Behandlas under aktiv session. Personuppuppgifterna lagras i ePort.

Syftet med att spara personuppgifter

Syftet med att behandla personuppgifter är att säkerställa elevens kompetensutveckling. Eleven ger sitt samtycke av behandling i samband med inloggning.