Instruktörsnyheter MA-system Utbildning
Hem > Instruktör > Instruktörsnyheter > MA-systems vidareutbildning Fallskyddsinstruktör
Vidareutbildning Fallskydd

Vidareutbildning för Fallskyddsinstruktörer

2019-05-24

Den 23 maj 2019 genomförde MA-system Utbildning sin första vidareutbildning för Fallskyddsinstruktörer i Kristianstad.

Det var intresserade deltagare som under förmiddagen fick lyssna på föreläsare från Byggnadsfacket och Ställningsentreprenörerna.

Det visar sig fortfarande att slarv och okunskap leder till olyckor och ibland med dödlig utgång som följd.

FallSafe informerade om kommande regler och krav på skyddsutrustning och visade nya produkter som uppfyller de nya kraven.

Under eftermiddagen demonstrerade en representant från IKAR som tillverkar fallskyddsblock och räddningssystem delar av sina produkter.

Deltagarna fick också möjlighet att träna att rädda från mast, tak och ställning samt att prova stolpskor i elstolpe.

Fler kurstillfällen planeras att genomföras under hösten 2019.