Instruktörsnyheter MA-system Utbildning
Hem > Instruktör > Instruktörsnyheter > Extra slutprov till eTruck och eLift
Instructor Portal Blixtsnabb översikt

Extra slutprov till eTruck och eLift

2023-11-23

I samband med kommande månadsväxling (november/december) kommer vi att erbjuda möjligheten till ett extra slutprov i eTruck och eLift.

Varje instruktör som har tillgång till Instructor Portal kommer att få en saldohantering för slutprov, likt de som finns för eTruck och eLift – detta gäller för samtliga ”nivåer” av Instructor Portal.

Man beställer extra slutprov på samma sätt som man beställer lösenord till eTruck och eLift.

När en elev får underkänt på slutprovet så finns möjligheten att tilldela eleven ett extra slutprov. Precis som vid ordinarie slutprov så måste instruktören ”låsa upp” slutprovet.

Extra slutprov kan endast delas ut till de elever som fått underkänt på slutprovet i respektive e-kurs – m a o kan man inte tilldela ett extra slutprov till dem som gör slutprovet med godkänt resultat – ej heller tilldela ett slutprov till en elev utan e-kurs.

Frågorna i det extra slutprovet är något omformulerade men i övrigt fungerar de på precis samma sätt som det ordinarie slutprovet – m a o slumpas frågorna och det är samma krav på antal rätt för att bli godkänd.

För de elever som gör ett extra slutprov så kommer båda slutproven att sparas på kursen.

Tilldelade slutprov som inte är startade går att backa tillbaka till saldot.

Pris – varje extra slutprov som instruktören beställer till sitt saldo kostar 109 kr (exkl. moms). Man beställer en pott av slutprov, som då kan användas både till eTruck och eLift (och kommande eFall).