Instruktörsnyheter MA-system Utbildning
Hem > Instruktör > Instruktörsnyheter > The Logistics Awards
The Logistics Awards

eTruck UK är nominerad i kategorin “Innovation Award” i ”The Logistics Awards”.

2021-02-09

Vår engelska partner RTITB har tillsammans med oss blivit nominerade i SHD Logistics ”The Logistic Awards” i kategorin ”Innovation Award” med eTruck. Denna version av eTruck är helt anpassad till de lagar och regler som gäller för truckförare i Storbritannien.

Förra året tog SHD Logistics beslutet att ställa in Logistics Awards på grund av pandemin, men det hindrade inte branschen från att tillhandahålla ett överflöd av högkvalitativa bidrag. Vinnarna från förra årets evenemang tillkännages på www.SHDLogistics.com onsdagen den 3 mars 2021.

Logistics Awards är ett årligt event som firar spetskompetensen inom logistik- och försörjningskedjasektorn. Priserna erkänner de mest innovativa projekten som har ägt rum i branschen under det senaste året.

SHD Logistics är den ledande branschnyhetskällan för logistik- och supply chain-sektorerna. SHD Logistics är en del av Informa Markets Division.