Nyheter MA-system Utbildning
Hem > Nyheter > Uppdatering av eTruck 191129
eTruck padda och dator

Större uppdatering av eTruck 29/11 2019

2019-12-02

Den 29:e november uppgraderades eTruck med ny frågemodul och flyttades till en ny server.

Den 29 november genomfördes en större uppdatering av eTruck. Den gamla frågemodulen har lyfts bort och ersatts av en ny, vilket påverkar samtliga frågor i eTruck. Eftersom vi adderar ett stort antal frågor är det inte ett rakt byte mellan den nya och gamla modulen.

Den nya designen gör att det blir lättare för kursdeltagaren att se vilka frågor de har och inte har svarat på. I slutprovet kan de även få upp en meny som gör att de direkt kan hoppa till en viss fråga. Ordningen på frågorna kommer dessutom att slumpas och vi har dessutom byggt ut vårt frågebibliotek, så alla frågor finns nu i fyra varianter. Vilken variant av en viss fråga en person får, slumpas också.

För er instruktörer kommer det även att innebära lite förändringar. Slutprovet kommer presentera frågorna i den ordning som eleverna har svarat på dem, så det blir inte lika förutsägbart vilken fråga som kommer när och var. Designen har även ändrats något. Ni kommer dock fortsatt se var kursdeltagaren har svarat rätt eller fel och vilket som är det rätta svaret.

Som med alla nya funktioner kan det givetvis vara så att det visar sig en bugg här eller där, eller att vi har formulerat oss olyckligt någonstans. Kontakta oss gärna med synpunkter och förbättringsförslag.

Vid frågor eller funderingar, maila vår support på support@eport.se