Kontakt
Hem > Kundservice > Prislistor

Prislistor

Utbildningar

 

Grundkurser – Truck

Endast företagsförlagda kurser, kursmaterial ingår

Utbildning

Längd

Pris

 Truck A med eTruck  1 dag  Begär offert
 Truck B med eTruck  2 - 3 dagar  Begär offert
 Truck C  2 - 3 dagar  Begär offert

 

Instruktörutbildning – Truck

Öppna och företagsförlagda kurser, handledarpärm ingår

Utbildning

Längd

Pris

 Truckinstruktör  5 dagar
 29.900 kr/deltagare

 

Repetitionsutbildning – Truck

Endast företagsförlagda kurser, kursmaterial ingår

Utbildning

Längd

Pris

 Repetitionsutbildning Truck
 1 - 2 dagar
 Begär offert

 

Ansvarskurs för arbetsledare

Endast företagsförlagda kurser, kursmaterial ingår

Utbildning

Längd

Pris

 Ansvarskurs för arbetsledare
 1 dag
 Begär offert

 

Instruktörutbildning – Ansvar

Öppna och företagsförlagda kurser, handledarpärm ingår

Utbildning

Längd

Pris

 Ansvarsinstruktör  2 dagar
 16.900 kr/deltagare
 Ansvarsinstruktör - med serviceavtal
 2 dagar
 14.900 kr/deltagare

 

Liftutbildning

Öppna och företagsförlagda kurser, kursmaterial ingår

Utbildning

Längd

Pris

 Lift  1 dag
 Begär offert
 Lift - uppdatering
 1 dag
 Begär offert

 

Instruktörutbildning – Lift

Öppna och företagsförlagda kurser, handledarpärm ingår

Utbildning

Längd

Pris

 Liftinstruktör  2 dagar
 17.000 kr/deltagare
 Liftinstruktör - med serviceavtal
 2 dagar
 14.000 kr/deltagare

 

Kranförarutbildning

Endast företagsförlagda kurser, kursmaterial ingår

Utbildning

Längd

Pris

 Kranförare  2 - 4 dagar
 Begär offert

 

Instruktörutbildning – Kran

Öppna och företagsförlagda kurser, handledarpärm ingår

Utbildning

Längd

Pris

 Kraninstruktör  3 dagar
 21.000 kr/deltagare
 Kraninstruktör - med serviceavtal
 3 dagar
 17.000 kr/deltagare

 

Fallskyddskurs

Öppna och företagsförlagda kurser, kursmaterial ingår

Utbildning

Längd

Pris

 Fallskydd  1 dag
 Begär offert

 

Instruktörutbildning – Fallskydd

Öppna och företagsförlagda kurser, handledarmaterial ingår

Utbildning

Längd

Pris

 Fallskyddsinstruktör  1 dag
 9.500 kr/deltagare

 

Samtliga priser är exklusive moms

 

Material

 

eTruck TLP10 A/B

Interaktiv utbildning på nätet för grundkurser och repetitionsutbildningar

Produkt

Pris

 eTruck-licens med serviceavtal
 650 kr/st
 eTruck-licens utan serviceavtal
 950 kr/st

 

Kursböcker

Inkl. slutprov

Produkt

Pris

 Truck 1 (A-utb)  245 kr
 Truck 2 (B-utb)  295 kr
 Truck 3 (C-utb)  295 kr
 Lift  295 kr
 Kran  295 kr
 Ansvar  275 kr
 Fallskydd  245 kr

 

Kontrollkort för daglig tillsyn

Pris per 100 st

Produkt

Pris

 Förbränningsdrivna truckar  700 kr
 Batteridrivna truckar  700 kr
 Lift  700 kr
 Kran  700 kr
 Fallskydd  700 kr

 

Säkerhetsfolder

Produkt

Pris

 Fallskydd  7 kr/st

 

Samtliga priser är exklusive moms och frakt