Instruktörsnyheter MA-system Utbildning
Hem > Instruktör > Instruktörsnyheter > Extra slutprov
Instructor Portal Blixtsnabb översikt

En efterlängtad andra möjlighet

2023-11-06

I samband med kommande månadsskifte kommer vi att kunna erbjuda ett extra slutprov för de elever som genomför slutprovet i eTruck eller i eLift med underkänt resultat.

Om en elev genomför ordinarie slutprov med underkänt resultat så har instruktören möjlighet att tilldela eleven ett andra slutprov.

Slutprovet tilldelas från ett separat saldo i Instructor Portal på motsvarande sätt som för lösenorden till eTruck och eLift.

Frågorna i det extra slutprovet behandlar givetvis samma kunskapsområden men är något omformulerade och slumpas ut precis som det ordinarie slutprovet.
Resultaten från båda slutproven sparas på eleven och framgår i aktuellt kurstillfälle.

Denna funktion gäller fr o m nivå 1.

Vidare information kommer i samband med releasen.