Instruktörsnyheter MA-system Utbildning
Hem > Instruktör > Instruktörsnyheter > Hur har maskinutbildningarna i Sverige påverkats av Covid-19?
Statistik

Hur har maskinutbildningarna i Sverige påverkats av Covid-19?

2021-01-11

I höstas skickade vi ut en enkät till våra Instruktörer för att ta reda på hur maskinutbildningarna i Sverige har påverkats av Covid-19 och hur Ni tacklar utmaningarna. Allt för att kunna ge bättre råd och tips till alla som hör av sig till oss. Nu har vi sammanställt svaren och delat gärna med oss av dessa.

Tillfrågade: Instruktörer inom Truck, Lift, Fallskydd, Kran och Ansvar.
Antal svar: 317 st.
På många av frågorna har man kunnat ange mer än ett svar.

Sedan Covid-19 kom till Sverige i mars, har Ditt sätt att utbilda förändrats?

Ja, delvis
77 %
 Ja, nu utbildar vi via video och andra digitala hjälpmedel 9 %
 Nej, mina utbildningar var redan digitala 23 %
 Nej, vi utbildar som tidigare 12 %
 Övrigt  8 %

 

Om JA, vad beror det på?

Efterfrågan har minskat något  27 %
Efterfrågan har minskat kraftigt  16 %
Jag vet inte hur säkra utbildningar ska kunna genomföras  4 %
 Företaget har infört egna begränsningar 68 %
 Övrigt

6 %

 

Om du har fortsatt utbilda, vilka förändringar har du genomfört?

Mindre grupper 80 %
 Ändrade lokaler 43 %
 Distansutbildning 26 %
 Ändrade hygienregler 67 %
 Ändrade fika- och måltidsrutiner                                  
41 %
 Inga förändringar 9 %
 Övrigt 7 %

 

Hur ser planeringen ut för det närmaste halvåret?

OKT-NOV

Okt-Nov

DEC-JAN

Dec-Jan

FEBRUARI

Februari

MARS

Mars

Kommer ditt sätt att utbilda att påverkas också på lång sikt?

Ja, men bara delvis

22 %
 Ja, de förändringar vi genomfört kommer att vara kvar 24 %
 Vi kommer att använda e-lärande i större utsträckning       31 %
 Nej, efter pandemin återgår vi till vårt gamla sätt att genomföra kurser 29 %
 Nej 12 %
 Övrigt 4 %

 

Har ni gått ut med någon egen information om hur utbildningarna genomförs under rådande omständigheter?

Information om läget

Har ni frågor eller funderingar om enkäten är ni välkomna att kontakta oss.