Instruktörsnyheter MA-system Utbildning
Hem > Instruktör > Instruktörsnyheter > Uppdatering av Fallskyddsmaterialet
Fallskyddsmaterialet uppdaterat

Uppdatering av Fallskyddsmaterialet

2020-10-14

Vi arbetar kontinuerligt för att förbättra och uppdatera våra läromedel. Nu har Fallskyddsmaterialet (bok och bildspel) genomgått en uppdatering.

Du som har Serviceavtal på Fallskydd kan beställa hem gratis, hålad instruktörs-ex av boken och ladda ned det nya bildspelet på Instruktörsportalen.

Länk till Instruktörsportalen

På Instruktörsportalen finns ett utförligt förändringsdokument, detta följer även med fallskyddsbeställningarna en tid framöver.