Instruktörsnyheter MA-system Utbildning
Hem > Instruktör > Instruktörsnyheter > 200623_Hostens_utbildningar
Höstens kurser

Boka höstens instruktörsutbildningar

2020-06-23

Nu kan du boka höstens instruktörsutbildning på vår hemsida

Vi utbildar dig som vill bli instruktör inom truck, skylift, kran, fallskydd och ansvarsfrågor. Med en företagsintern instruktör uppnås flera fördelar, bland annat minsta möjliga störning av ordinarie verksamhet under förarkurserna och större möjligheter att anpassa utbildningarna precis efter de interna förutsättningarna.

 

Läs mer om utbildningarna här:

Truckinstruktör

Liftinstruktör

Kraninstruktör

Fallskyddsinstruktör

Ansvarsinstruktör