GDPR
Hem > Instruktör > GDPR > Courseadmin

Courseadmin

Beskrivning av tjänsten

Courseadmin är en tjänst där du som kund kan administrera eTruck samt ha möjlighet att föra ett elevregister. Courseadmin är en avskalad version av ePort som främst används för administration av vår webbaserade truckutbildning, eTruck.

Vilka personuppgifter sparas?

Namn, adress, e-postadress, telefonnummer, personnummer, kompetenser, utbildningstillfälle och fotografi.

Syftet med att spara personuppgifter

Syftet med att lagra personuppgifterna är att kunna administrera eTruck samt att upprätta och tillhandahålla ett elevregister.