GDPR
Hem > Instruktör > GDPR > Courseadmin

Courseadmin

Beskrivning av tjänsten

Courseadmin är en tjänst där du som kund kan administrera eTruck och eLift samt ha möjlighet att föra ett elevregister. Courseadmin är en avskalad version av ePort som främst används för administration av våra webbaserade utbildningar, eTruck och eLift.

Vilka personuppgifter sparas?

Namn, adress, e-postadress, telefonnummer, personnummer, kompetenser, utbildningstillfälle och fotografi.

Syftet med att spara personuppgifter

Syftet med att lagra personuppgifterna är att kunna administrera eTruck och eLift samt att upprätta och tillhandahålla ett elevregister.