Här för att hjälpa
Hem > COVID-19

Information om hur vi hanterar COVID-19 i vår kursverksamhet

Säkerhet och hälsa för våra kunder och medarbetare har högsta prioritet på MA-system, samtidigt som vi ska kunna genomföra våra kurser och leverera våra produkter och tjänster som vanligt. Vi vidtar därför alla rekommenderade försiktighetsåtgärder och följer Folkhälsomyndighetens och regeringens gällande beslut för att säkerställa att vi inte bidrar till smittspridningen.

I denna utmanande tid är det absolut nödvändigt att vi fortsätter främja säkerheten för operatörerna och att alla branscher kan fungera som vanligt så långt det bara är möjligt, utan att tumma på säkerheten.

Vi har vidtagit följande åtgärder:

Kurser

 • Vi har minskat antalet deltagare per kurs, och använder oss av större och luftigare lokaler för att deltagarna ska kunna placera sig på rekommenderat avstånd från varandra.
 • Om det krävs hålls kurser i hyrda lokaler för att kunna säkerställa vår och deltagarnas säkerhet.
 • Vid kurser på vårt utbildningscenter i Lund hålls kursdeltagare och lärare åtskilda från MA-systems personal.
 • Utbildningslokalerna städas regelbundet och extra noggrant och det finns alltid tillgång till tvål och handdesinfektion. Det finns även tillgång plasthandskar och munskydd för de som önskar det. 
 • Måltider serveras på ett sådant sätt att vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Om möjligt serveras lunch portionsförpackad i kurslokalen.

 

Truckpraktik

Praktik

 • Vid praktisk körträning gäller samma principer som i utbildningslokalen, mindre grupper, större avstånd samt rengöring av förarplatsens reglage, manöverdon och övriga kontaktytor mellan varje körpass.
 • Vid räddningsövningar i fallskyddsutbildning används en räddningsdocka för att undvika kontakt mellan kursdeltagarna.
 • Engångshandskar används av lärare och kursdeltagare.

 

Distansutbildning

Distansundervisning

 • För distansundervisning på truck används eTruck som är vår online-kurs som täcker teoridelen av en truckförarutbildning. Den tar 4-6 timmar att genomföra, och motsvarar A- och B-utbildning enligt TLP 10, den läroplan som gäller i Sverige. Det betyder att den täcker in bland annat ledtruckar, motviktstruckar och skjutstativtruckar.
 • För distansundervisning på lift används eLift som är en online-kurs som täcker teoridelen av en liftutbildning. Utbildningen tar ca 2,5 timmar att genomföra och är inte knuten till någon speciell bransch, utan är anpassad för att kunna användas vid alla grund och repetitionsutbildningar på liftar. Utbildningen är allmän och täcker samtliga förekommande plattformstyper (saxlift, bomlift, pelarlift, vikarmslift). Utbildningen följer de internationella Standarderna ISO 18878:2013, 18893:2014 samt den svenska Liftläroplanen LLP.
 • eTruck och eLift fungerar för både grundutbildning och repetitionsutbildning.
 • Den praktiska körträningen görs vid ett senare tillfälle eller i mindre grupper.
 • Vid lärarledd distansundervisning använder vi lämpliga videomötesverktyg, tex Microsoft Teams och ZOOM.

 

Länkar till COVID-19-information

folkhalsomyndigheten.se

krisinformation.se

regeringen.se

 

Har ni frågor, eller tips på hur ni hanterar era utbildningar just nu, är ni alltid välkomna att kontakta oss på education@masystem.se alt. 046-32 90 10.

Den här sidan uppdateras fortlöpande

Har du tips, idéer eller behöver du support - kontakta oss