Instruktörskurs för truckutbildning

En kurs för de företag som vill utnyttja fördelarna med att ha en egen instruktör för truckutbildningen – en metod som ger stor frihet i kursuppläggningen. Du kan t ex lägga kurstillfällena där de ger minsta möjliga driftstörning och dessutom anpassa utbildningen maximalt till företagets krav.

Instruktörskursen ger de faktakunskaper och den pedagogiska kompetens som behövs för att utbilda truckförare utifrån TLP10, som är fastställd av arbetsmarknadens parter. Den som gått instruktörskursen har – efter arbetsgivarens godkännande – rätt att utbilda truckförare på det egna företaget.

Längd

5 dagar. Kursen täcker in alla truckar som ingår i A-, B-, C och D-utbildning enligt TLP10. Kursmaterial ingår.

Mer information

För utförligare information kring pris, tid och plats kontakta oss på education@masystem.se eller ring oss på 046-329010.