Instruktörskurs för liftutbildning

Kursen vänder sig till dig som skall arbeta som instruktör på skylift/mobila arbetsplattformar. Utbildningen är inte knuten till någon speciell bransch, utan är anpassad för att kunna användas vid alla grundutbildningar på liftar. Utbildningen följer de internationella Standarderna ISO 18878:2013, 18893:2014 samt den svenska Liftläroplanen LLP.

Utbildningen ger faktakunskaper och den kompetens som behövs för att utbilda liftanvändare.

Kursen lämpar sig även för företag som vill ha en egen instruktör för att utbilda företagets liftanvändare – ett upplägg som ger stor frihet i kursplaneringen. Du som instruktör kan t ex lägga in dina kurstillfällen där de ger minsta möjliga driftstörning och dessutom anpassa utbildningen maximalt till företagets egna krav.

Längd

2 dagar - instruktörsmaterial ingår i avgiften.

Mer information

För utförligare information kring pris, tid och plats kontakta oss på education@masystem.se eller ring oss på 046-329010.