Instruktörskurs för kranutbildning

Med en egen kraninstruktör kan företag utnyttja fördelarna med att själva utbilda sina kranförare och lastkopplare. Det betyder t ex att företaget kan lägga in kurstillfällena där de ger minsta möjliga driftstörning och anpassa utbildningen maximalt till de interna kraven. Vi erbjuder blivande kraninstruktörer den utbildning de behöver - inklusive faktakunskaper och praktisk kompetens.

Den som gått instruktörskursen har – efter arbetsgivarens godkännande – rätt att utbilda kranförare på det egna företaget.

Längd

3 dagar- instruktörsmaterial ingår i avgiften

Mer information

För utförligare information kring anmälan, pris, tid och plats kontakta oss på education@masystem.se eller ring oss på 046-329010.