Ma-System utbildning AB Skandinaviens största utbildare av förare och instruktörer inom kran, lift och truck

MA-Quiz - testa dig själv!

Truckar

Testa dina kunskaper om truckar

Fråga 1 av 12

Räcker det med s k ”Truckkort” för att få köra truck på arbetsplatsen?Fråga 2 av 12

Vad klassas truckar som enligt KKL (körkortslagstiftningen)?Fråga 3 av 12

Vad fordras det för körkortsbehörighet för att få köra truck på väg?Fråga 4 av 12

Behöver alla åkbara truckar trafikförsäkras?Fråga 5 av 12

Vad kallas den gas som bildas vid laddning av batterier?Fråga 6 av 12

Vilken skyddsutrustning är du som truckförare enligt lag skyldig att använda?Fråga 7 av 12

Vilken typ av fjädring har vanligen truckar?Fråga 8 av 12

Vad är ett tyngdpunktsavstånd?Fråga 9 av 12

Med ungefär hur många procent belastas framaxeln med på en fullt lastad motviktstruck?Fråga 10 av 12

Vad kallas den skylt trucken skall vara utrustad med vid färd på allmän väg?Fråga 11 av 12

Vilken kraft är det som påverkar trucken och lasten vid inbromsning?Fråga 12 av 12

Hur påverkas truckens stabilitet om du lyfter upp lasten högt?