Ma-System utbildning AB Skandinaviens största utbildare av förare och instruktörer inom kran, lift och truck

MA-Quiz - testa dig själv!

Förkortningar

Testa dina kunskaper om förkortningar

Fråga 1 av 10

Vad står förkortningen RFID för?RFID
Fråga 2 av 10

Vad står förkortningen JIT för?JIT
Fråga 3 av 10

Vad står förkortningen EXW för?EXW
Fråga 4 av 10

Vad står förkortningen AGV för?AGV
Fråga 5 av 10

Vad står förkortningen EDI för?EDI
Fråga 6 av 10

Vad står förkortningen ADR för?ADR
Fråga 7 av 10

Vad står förkortningen LOH för?LOH
Fråga 8 av 10

Vad står förkortningen MRP för?MRP
Fråga 9 av 10

Vad står förkortningen TPL för?TPL
Fråga 10 av 10

Vad står förkortningen WMS för?WMS