Ma-System utbildning AB Skandinaviens största utbildare av förare och instruktörer inom kran, lift och truck

MA-Quiz - testa dig själv!

Ansvar

Testa dina kunskaper om ansvarsfrågor

Fråga 1 av 13

Vem av följande skall utföra Daglig tillsyn på maskinen?Fråga 2 av 13

Kan t ex en truckförare dömas för ”Vållande till annans död”?Fråga 3 av 13

Är Brottsbalken (Brb) tillämplig i arbetslivssituationer?Fråga 4 av 13

Kan en arbetsledare förbjuda t ex en truckförare att lyssna på Mp3-spelare under körning?Fråga 5 av 13

Vem har huvudansvaret för arbetsmiljön på en arbetsplats?Fråga 6 av 13

Vilken maskin har flest rapporterade olyckor?Fråga 7 av 13

Vilken typ av lag är Arbetsmiljölagen (AML)?Fråga 8 av 13

Behöver särskild riskbedömning riktad mot verksamhet med truck, kran eller lift göras?Fråga 9 av 13

Kan en arbetsledare dömas för ”Vållande till annans död” om t ex en truckförare kör ihjäl en arbetskamrat?Fråga 10 av 13

Måste t ex liftar och truckar laddas på en för verksamheten särskild plats?Fråga 11 av 13

Är det viktigt att rapportera tillbud?Fråga 12 av 13

Till vem skall vanligtvis en arbetstagare vända sig för att rapportera en säkerhetsrisk på sin arbetsplats?Fråga 13 av 13

Behövs det enligt lag utbildning för att handha truck, kran eller lift?